Боргова розписка і договір позики

Боргова розписка і договір позики

Як часто Вам доводиться давати рідним чи знайомим гроші в борг? Про які суми йде мова? І чи повертають вони позику? А що як доводиться позичати велику суму і безнадійно чекати її повернення?

Допомагати, звичайно, добра справа, але, треба не забувати і про власні інтереси та ризики,  які можуть настати у зв’язку з цим.

Часто трапляється, що по доброті душевній найближчим людям даєш в борг кошти «під чесне слово», а вони не повертають їх і потім стають ворогами. Та і не завжди є гарантія, що отримаєш їх навіть якщо витримаєш  юридичні нюанси процедури передачі коштів. Мова йде про договір позики та/або боргову розписку.

Слід мати на увазі, що стаття 1046 ЦК України визначає, щоза договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені  родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. Частина 2 статті 1047 ЦК України вказує, що на підтвердження  укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Тобто, письмова форма договору позики підтверджує факт не лише його укладення, а і фактичну передачу вказаної суми коштів.

Такі висновки викладені у ряді постанов Верховного суду України, зокрема № 6-63цс13 від 18.09.2013, № 6-50цс16 від 24.02.2016, №6-1662цс17  від 18.10.2017.

Окрім того, ВСУ прийшов до висновку, що для правомочності договору позикидостатньолишепідписуборжника, а підпис кредитора не є обов’язковим.

Тобто, договір позики є одночасно і двостороннім, і одностороннім договором.

За статтею 202 ЦК України визначено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). Відповідно до частин 1, 2 статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

За своєю суттю розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який видається боржником кредитору за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, а також засвідчуючи отримання боржником від кредитора певної грошової суми.

Отже, досліджуючи боргові розписки чи договори позики, суди повинні виявляти їх справжню правову природу, незважаючи на найменування документа, і залежно від установлених обставин робити відповідні правові висновки.

Крім того, частиною першою статті 1049 ЦК України встановлено, що за договором позики позичальник зобов’язаний повернути суму позики у строк та в порядку, що передбачені договором.

Таким чином, розписка як документ, що підтверджує боргове зобов’язання, має містити умови отримання позичальником в борг грошей із зобов’язанням їх повернення та дати отримання коштів.

Тож, можна стверджувати, що ВСУ за правовими наслідками прирівняв боргову розписку і договір позики. Порушення умов розписки має наслідком настання правових санкцій як і за договором позики.

Майте на увазі, що при укладенні договору позики чи наданні розписки необхідно якомога точніше і максимально об’ємно зазначити реквізити сторін (ПІП, РНОКПП, паспортні дані, місце реєстрації і місце проживання, номери телефонів тощо), прописати не тільки цифрами, а  і словами предмет позики, вказати дату, поставити підписи.

Так, якщо і настане той неприємний випадок, коли вам відмовляються повертати позику, з дотриманням таких уточнень при складанні розписки чи укладенні договору позики буде більше шансів повернути кошти в судовому порядку.

Адвокати Юридичної компанії «Канон» нададуть якісну правову допомогув цивільних та інших спорах, зокрема щодо стягнення коштів